Produkty Polytech
Dwuskładnikowa zaprawa murarska o podwyższonej izolacyjności cieplnej


Właściwości:
 • eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza zjawisko mostków termicznych,
 • zwiększa ujednolicenie izolacyjności cieplnej przegrody,
 • jest plastyczna,
 • posiada dobrą przyczepność,
 • charakteryzuje się niską pracochłonnością przygotowania mokrej zaprawy
 • pozwala na szybkie murowanie,

 • współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,2 W/m•K
 • wytrzymałość na ściskanie stwardniałej zaprawy - kategoria M5

Zastosowanie:
 • w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym,
 • wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • dla zwiększenia stopnia ujednolicenia izolacyjności cieplnej przegrody.

Opakowanie:

 • składnik A - spoiwo do przygotowania zaprawy murarskiej Polytech MP - worek 18 kg
 • składnik B - konfekcjonowany piasek budowlany do produkcji zaprawy murarskiej Polytech MP - worek foliowy 10,5 l