Częste pytania
Ile waży wylewka styrobetonu Polytech 20/80?
Po wyschnięciu styrobeton Polytech 20/80 waży ok 270 kg/m3.

Czym różnią się klasy styrobetonu Polytech?
Poszczególne klasy Polytech różnią się proporcjami mieszania styropianu i cementu, a w konsekwencji parametrami technicznymi, w szczególności wytrzymałością na ściskanie oraz izolacyjnością termiczną.
Klasa 20/80 to masa gęstoplastyczna, klasy 30/50 i 35/50 to masy rozlewne.

Kiedy należy wykonać utwardzenie na wylewce Polytech 20/80?
Zaleca się wykonanie kolejnych prac, w szczególności wykonanie warstwy dociskowej ("utwardzenie") podkładu podłogowego, na świeżej zaprawie, zaraz po stwardnieniu, czyli po około 20 godzinach.

Ile wylewki wykonamy z jednego worka granulatu Polytech?
Z jednego worka granulatu Polytech, po dodaniu 50 kg cementu i ok 35 l wody uzyskuje się 0,25 m3 zaprawy Polytech 20/80, czyli np. przy grubości wylewki 5 cm, powierzchnię 5m2.

Jak pielęgnujemy gotową wylewkę styrobetonową Polytech?
W okresie dojrzewania i twardnienia zaprawy należy zapewnić optymalne warunki dla wiązania hydraulicznego: nie narażać powierzchni na przegrzanie, przechłodzenie, przesuszenie, zalanie itp. Można ją zabezpieczyć folią, zraszać wodą. Zaleca się wykonanie kolejnych prac, w szczególności utwardzenia podkładu podłogowego, na świeżej zaprawie, zaraz po stwardnieniu, czyli po około 20 godzinach. W optymalnych warunkach warstwa Polytech 20/80 uzyska pełną wytrzymałość po 28 dniach.
Podkłady podłogowe wykonane z zaprawy Polytech powinny mieć grubość nie mniejszą niż 4 cm i powinny być pokryte warstwą dociskową („utwardzone”) z zaprawy cementowej min. C 12/15 o grubości nie mniejszej niż 2 cm. Utwardzenie należy wykonać metodą „mokre na mokre”, po stwardnieniu zaprawy (czyli po ok. 20 godzinach), uwzględniając dylatacje, zgodnie z wymogami sztuki budowlanej. Warstwa Polytech 20/80 wykonana jako termoizolacja dachu, narażonego wyłącznie na działanie czynników atmosferycznych, nie wymaga warstwy dociskowej /utwardzenia.

Czy Polytech występuje w gotowych płytach?
Styrobeton Polytech nie występuje w gotowych płytach. Jest materiałem termoizolacyjnym w postaci masy wylewanej na odpowiednio wcześniej przygotowanej powierzchni.

W jaki sposób przygotować Polytech 20/80 w betoniarce?
Zaprawę cementowo-styropianową mieszamy w zależności od objętości betoniarki na jeden wsad lub na połowę porcji. W obu przypadkach, najpierw wykonujemy mleczko cementowe (całość lub połowa porcji) mieszając cement i wodę, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie do mleczka cementowego wsypujemy połowę lub całą zawartość worka granulatu Polytech. Mieszamy ok 5-6 min. W czasie mieszania materiał napowietrzy się i zwiększy swoją objętość. Gdy cały granulat pokryje się cementem, styrobeton będzie gotowy do aplikacji. Nie należy przekraczać czasu mieszania. W czasie 15 minut należy materiał ułożyć, odpowietrzyć i pozostawić do wiązania hydraulicznego.

Jaki cement należy użyć do wykonywania styrobetonu Polytech?
Do wykonywania styrobetonu Polytech należy użyć cementu portlandzkiego CEM I lub CEM II klasy 32,5 N. Nie zaleca się cementu z dużą ilością domieszek, szczególnie popiołowych.

Czy styrobeton Polytech wymaga utwardzenia?
Jest to konieczne w przypadku podkładów podłogowych. Zgodnie z aprobatą techniczną „podkłady podłogowe wykonane z zapraw izolacyjnych POLYTECH powinny mieć grubość nie mniejszą niż 4 cm i powinny być pokryte warstwą dociskową z zaprawy cementowej min. C 12/15 o grubości nie mniejszej niż 2 cm”.
Utwardzenie należy wykonać metodą „mokre na mokre”, po stwardnieniu zaprawy (czyli po ok. 20 godzinach), uwzględniając dylatacje, zgodnie z wymogami sztuki budowlanej. Warstwa Polytech 20/80 wykonana jako termoizolacja dachu, narażonego wyłącznie na działanie czynników atmosferycznych, nie wymaga warstwy dociskowej /utwardzenia.

Które klasy styrobetonów Polytech można kupić w postaci materiału konfekcjonowanego?
W postaci materiału konfekcjonowanego można zakupić Granulat Styropianowy Polytech i użyć go do wykonania klasy styrobetonu Polytech 20/80. Jest to modyfikowany dodatkiem TECH regranulat styropianowy, konfekcjonowany w workach foliowych 200 l. Dla wykonania styrobetonu należy dodać cement. Klasy styrobetonów Polytech 30/50 oraz 35/50, a także pianobeton Polytech 100 są wykonywane maszynowo i są dostępne wyłącznie jako usługa.

Gdzie można kupić styrobeton?
Wszystkie produkty Polytech są dostępne w Centrum Budowlanym AKCES w Czechowicach-Dziedzicach, na aukcjach allegro oraz w dobrych składach budowlanych na terenie Polski. Informacje o naszych dystrybutorach w konkretnym rejonie można uzyskać w dziale sprzedaży Polytech: tel. kom. 510 079 288.

Jak wprowadzić Polytech do gotowego projektu?
W ramach Centrum Budowlanego AKCES działa biuro projektowe, które projektuje z wykorzystaniem materiałów technologii Polytech, wprowadza zmiany do gotowych projektów oraz udziela konsultacji projektantom.
Z myślą o projektantach, udostępniamy do pobrania ze strony pliki .dwg zawierające schematy typowych rozwiązań konstrukcyjnych.

Jaka jest minimalna grubość wylewanego Polytechu?
Podkłady podłogowe wykonane z zapraw izolacyjnych Polytech powinny mieć grubość nie mniejszą niż 4 cm, jednakże za każdym razem jest dostosowywana do konkretnego zastosowania. W razie wątpliwości zachęcamy do konsultacji z naszym doradcą techniczno-handlowym lub projektantem.

Czym Polytech 20/80 różni się od zwykłych styrobetonów?
Podstawową różnicą pomiędzy zwykłymi styrobetonami produkowanymi przez wykonawców budowlanych metodami domowymi, a zaprawą Polytech 20/80 jest brak dopuszczenia tych pierwszych do stosowania w budownictwie.
Stosowanie na budowie materiałów nie dopuszczonych oznacza dla przyszłych użytkowników brak jakiejkolwiek gwarancji co do wytrzymałości takiego styrobetonu, a co za tym idzie, jego trwałości, właściwości izolacyjnych, czy też odporności na działanie ognia.
W przypadku zwykłych styrobetonów zazwyczaj bardzo trudno jest przewidzieć, jakimi parametrami będzie charakteryzowała się wylewka. Styrobeton wykonany z cementu, ze zmielonych odpadów styropianowych lub granulatu (dowolnego pochodzenia), bez dodatku odpowiedniego plastyfikatora, bez zachowania odpowiednich proporcji oraz przestrzegania zalecanych czasów mieszania, dodatkowo przy użyciu nieodpowiednich maszyn np. typu miksokret, staje się wielką niewiadomą. Całe ryzyko wykonania wadliwej wylewki i konieczności jej rychłej wymiany przerzucane jest na inwestora. Inwestor nieświadomie zamawia usługę niepewną, o parametrach nie do końca sprecyzowanych, czy też nie potwierdzonych jakimikolwiek badaniami. Przez to pozwala przerzucić na siebie całe ryzyko ewentualnych, przyszłych problemów z wylewką i kosztów jej wymiany.
Tymczasem zaprawy Polytech dzięki swym licznym zaletom i ściśle sprecyzowanym parametrom zyskują coraz większą popularność na rynku budowlanym. Inwestor uzyskuje gwarancję oraz Certyfikat Jakości Polytech, stanowiący potwierdzenie wytworzenia na konkretnej budowie pełnowartościowego materiału budowlanego, spełniającego wszelkie wymogi techniczne wymagane przez przepisy budowlane oraz potwierdzenie zachowania procedur Zakładowej Kontroli Produkcji deklarowanej przez producenta. Inwestor wie, co zabudował we własnym domu.
Jak zwykle w przypadku produktów wysokiej jakości, niektórzy wykonawcy wolą iść na skróty. Próbują kopiować technologię Polytech, wytwarzając podróbki. Inwestorów kuszą niższą ceną.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter