Częste pytania

Ocieplanie od wewnątrz – otwarty dyfuzyjnie tynk termoizolacyjny Polytech Therm

Jak docieplić budynek, jeśli z określonych powodów, nie można ingerować w zewnętrzną elewację obiektu lub jest to zbyt kosztowne?
Inwestor może rozważyć docieplenie ścian od wewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz powinno być odpowiednio zaprojektowane, z uwzględnieniem przeznaczenia i sposobu użytkowania docieplonych pomieszczeń. Wybrane rozwiązanie projektowe powinno być poparte stosownymi obliczeniami cieplno-wilgotonościowymi. Pozwala to uniknąć w przyszłości zawilgocenia docieplonej ściany oraz w konsekwencji, tworzenia się grzybów i pleśni.

Polytech Therm
Polytech Therm
Istotnym aspektem ocieplania od wewnątrz jest odpowiednie dobranie materiałów izolacyjnych i technologii wykonania. W budownictwie stosowane są m.in. metody tradycyjne, gdzie jako izolator wykorzystywane są płyty styropianu lub wełny mineralnej. Warunkiem skuteczności takiego rozwiązania jest bardzo dobre zabezpieczenie płyt izolacyjnych przed wilgocią, czyli wykonanie szczelnej paroizolacji. Warstwa termoizolacji zazwyczaj wykańczana jest następnie płytami karton-gips. Metody tradycyjne ze względu na trudności wykonawcze, zwłaszcza jeśli chodzi o ocieplenie ościeży otworów okiennych i drzwi oraz bardzo trudną do uzyskania szczelność paroizolacji, coraz częściej zastępowane są bardziej nowoczesnymi rozwiązaniami.

Jako alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań stosowana jest termoizolacja ze szczelną barierą paroizolacyjną od strony wnętrza lub też materiały izolacyjne o bardzo dużej dyfuzyjności pary wodnej. Pierwsze rozwiązanie sprawdza się w przypadku pomieszczeń narażonych na bardzo dużą wilgotność. Wybierając je należy jednocześnie zadbać o wysoką efektywność systemu wentylacji. Dla pomieszczeń mieszkalnych lub przeznaczonych na długotrwałe przebywanie ludzi zdecydowanie korzystniejsze jest zastosowanie termoizolacji zapewniającej przepływ dyfuzyjny wilgoci poprzez wszystkie warstwy przegrody. Pozwala to na naturalne regulowanie wilgotności w pomieszczeniach i zapewnia korzystny dla zdrowia mikroklimat. Taka termoizolacja może mieć jednocześnie zastosowanie przy ocieplaniu wewnętrznych szpalet okna.
Materiałem dedykowanym dla takich właśnie rozwiązań jest zaprawa tynkarska izolująca cieplnie Polytech Therm. Zaprawa jest otwarta dyfuzyjnie dla pary wodnej. Współczynnik przepuszczalności pary wodnej mi wynosi ≤ 10. Dzięki tej właściwości termoizolacja pozwala na naturalne przenikanie wilgoci na zewnątrz muru. Mur „oddycha”. Zaprawa może być bez przeszkód stosowana w obiektach zabytkowych. Jej stosowanie znacznie ogranicza ryzyko powstawania grzybów i pleśni oraz związane z tym ryzyko szybszego niszczenia murów.

Zaprawa tynkarska Polytech Therm zawiera granulat styropianowy. Dzięki niemu zaprawa uzyskuje niski współczynnik przenikania ciepła lambda na poziomie ≤ 0,1 W/mK. Dla uzyskania poprawy izolacyjności muru należy nałożyć odpowiednią grubość zaprawy tynkarskiej, zwykle od 2 do 6 cm.

Polytech Therm jest tynkiem grubowarstwowym. Doskonale nadaje się do wyrównywania ścian oraz do uzupełniania ubytków. Charakteryzuje go duża przyczepność do podłoża. Ogranicza ponadto przenoszenie rys i pęknięć pojawiających się na ścianach.

Zaprawa Polytech Therm ma zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym. Może być aplikowana wewnątrz i na zewnątrz budynków jako dodatkowa termoizolacja elementów murowych z ceramiki poryzowanej, betonu komórkowego, jako jedno lub dwuwarstwowy tynk izolacyjny.

Warto wziąć pod uwagę fakt, że docieplenie za pomocą zaprawy tynkarskiej pozwala wyeliminować ryzyko powstania mostków termicznych, które, przy zastosowaniu tradycyjnej metody z płytami izolacyjnymi, pojawiają się zazwyczaj na łączeniu płyt izolacyjnych.

Polytech Therm jest tynkiem izolacyjnym otwartym na dyfuzję pary wodnej. Ważne jest, by wykończyć go materiałami również możliwie najbardziej otwartymi dyfuzyjnie, np. zaprawą cementowo-wapienną. Zalecane jest także stosowanie paroprzepuszczalnej farby: do wnętrz lub elewacyjnej.

Polytech Therm
Ponadto przy ocieplaniu ścian od wewnątrz materiałami pozwalającymi na dyfuzję pary wodnej bardzo istotne jest, by nie tylko izolacja, ale wszystkie warstwy przegrody charakteryzowały się możliwie największą paroprzepuszczalnością.

Podsumowując, gdy jesteśmy zmuszeni wykonać docieplenie budynku od wewnątrz, powinniśmy bardzo dokładnie rozważyć możliwe rozwiązania. W szczególności powinniśmy przeanalizować je z uwzględnieniem przeznaczenia docieplanych pomieszczeń, a także materiałów z jakich wykonane są ściany zewnętrzne i ich paroprzepuszczalność.

Tylko właściwie wykonana termomodernizacja pozwoli na rzeczywistą poprawę komfortu użytkowania pomieszczeń i jednocześnie nie pozwoli na zawilgocenie i szybsze niszczenie ocieplonych murów.

Parametry Polytech Therm:
  • współczynnik przepuszczalności pary wodnej: mi ≤ 10
  • współczynnik przewodzenia ciepła: T1 (lambda ≤ 0,1 W/mK)
  • absorpcja wody: W1
  • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kat. CS I
  • przyczepność: mi ≥ 0,03 N/mm2 – FP:B
  • reakcja na ogień: klasa B-s1,d0
  • wydajność z 1 worka (15 kg) ok 4m2 przy grubości 1 cm
  • zużycie wody ok 9 l / 1 worek