Produkty Polytech

Dach płaski – kształtowanie spadków i termoizolacja

Jak w prosty sposób wykonać spadki na dachu płaskim i jednocześnie, jak wykonać termoizolację, aby przetrwała wiele lat? Co sprawia, że styrobetony Polytech coraz częściej są aplikowane na dachach płaskich?

Stosowane powszechnie rozwiązania dla dachów płaskich są zwykle nietrwałe i często nie wytrzymują ekstremalnych warunków panujących na powierzchni dachu (latem temperatura dochodzi do +80°C, zimą spada do –30°C). Problematyczne jest również właściwe ukształtowanie spadków, niezbędne dla odpowiedniego odprowadzania wody opadowej. To wszystko sprawia, że zarówno inwestorzy, wykonawcy, jak i projektanci poszukują nowych rozwiązań.

Termoizolacja Polytech - Atlas :: akces.info.pl

Warte przeanalizowania jest zastosowanie na dachu płaskim zaprawy cementowo-styropianowej Polytech 20/80 (tzw. styrobeton Polytech 20/80). Rozwiązanie to jest coraz częściej wybierane przez specjalistów w branży, ze względu na właściwości i parametry techniczne:

  • termoizolacyjność – współczynnik przewodzenia ciepła wynosi λd ≤ 0,07 W/mK. Tym samym zapewnia bardzo dobrą termoizolację dachu. Dla dodatkowego podniesienia izolacyjności przegrody, opcjonalnie, stosowane są przekładki z płyt styropianowych. Są one zatapiane w masie Polytech 20/80. Dzięki temu płyty nie są narażone na wysokie temperatury, a to zapobiega ich degradacji.
  • masa gęstoplastyczna – Polytech 20/80 pozwala na łatwe kształtowanie wymaganych spadków na dachu płaskim, maksymalnie do 20%. Ponadto bardzo dobrze dopasowuje się do nierównego podłoża. Przy dużych powierzchniach materiał jest transportowany na dach za pomocą pomp ślimakowych. Nie ma konieczności docinania płyt izolacyjnych, z tego względu nie powstają odpady, a czas wykonania izolacji znacznie się skraca. Ponadto nie występuje zjawisko mostków termicznych, typowe dla tradycyjnych rozwiązań z wykorzystaniem płyt izolacyjnych.
  • niski ciężar właściwy – po wyschnięciu Polytech 20/80 waży ok. 280 kg/m3. Jest to możliwe, ponieważ Polytech 20/80 w przeciwieństwie do zwykłych styrobetonów, nie zawiera piasku. Oznacza to znacznie mniejsze obciążenie konstrukcji budynku w porównaniu z tradycyjnym rozwiązaniem, gdzie na płyty styropianowe aplikuje się dziewięciokrotnie cięższą wylewkę betonową. Ma to ogromne znaczenie przy remontach istniejących budynków, zwłaszcza zabytkowych. Rozwiązanie to umożliwia odciążenie istniejących stropów, a na etapie projektowania pozwala zoptymalizować koszt wykonania elementów konstrukcyjnych.
  • niepalność – rozwiązania proponowane przez producenta Polytech 20/80 nie rozprzestrzeniają ognia (system dachowy B ROOF (t1)). Polytech 20/80 został przebadany w celu sklasyfikowania w zakresie reakcji na ogień i uzyskał euroklasę A2-s1; d0, co wg starego oznaczenia definiuje ten materiał jako niepalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia.
  • Termoizolacja Polytech - Atlas :: akces.info.pl

jak to wygląda w praktyce?

Polytech 20/80, jak każda termoizolacja, wymaga zabezpieczenia przed działaniem wody i wilgoci. Na powierzchnię dachu rozkłada się paroizolację. Następnie aplikuje się Polytech 20/80, od razu kształtując wymagane spadki. Dalsze prace powinno się prowadzić po stwardnieniu masy oraz wstępnym związaniu, czyli nie wcześniej niż po około 20 godzinach. Do tego czasu powierzchnia Polytech powinna być zabezpieczona przed zalaniem i zbyt szybkim wysychaniem. Następnie układa się hydroizolację, np. 2 warstwy papy. Istotne jest, aby już na etapie projektowania uwzględnić odpowietrzanie oraz wentylację warstwy dachowej poprzez kominki wentylacyjne.

Termoizolacja Polytech - Atlas :: akces.info.pl

jak znaleźć wykonawcę?

Polytech 20/80 można wykonać samodzielnie, korzystając z dostępnego na ryku modyfikowanego granulatu do produkcji styrobetonu Polytech 20/80. Można również skorzystać z usług certyfikowanych wykonawców Polytech. W tej opcji producent wystawia zaświadczenie o jakości wykonania izolacji oraz wystawia Certyfikat Jakości Polytech, poświadczający zgodność uzyskanych parametrów z wymogami Aprobaty Technicznej AT-15-6690/2014. Stanowi on gwarancję wytworzenia na budowie pełnowartościowego materiału budowlanego, spełniającego wszelkie wymogi techniczne wymagane przez przepisy budowlane oraz zachowania procedur Zakładowej Kontroli Produkcji deklarowanych przez producenta.