Produkty Polytech


modyfikowany regranulat styropianowy przeznaczony do produkcji styrobetonu Polytech 20/80.

Objętość: 200 l

APROBATA TECHNICZNA


Zastosowanie Polytech 20/80:
 • podkłady podłogowe o grubości min. 4 cm
 • warstwy wyrównawcze
 • izolacja termiczna stropów, dachów, tarasów, ścian

Szczególnie polecany do:

 • wykonywania podkładów podłogowych na nierównym podłożu
 • kształtowania spadków na stropodachach
 • termoizolacji istniejących stropów, sklepienia łukowego, stropów drewnianych

Zaprawę można wykonać za pomocą betoniarki wolnospadowej, mieszarki samochodowej, mieszarki Kompatto lub mieszarki z serii MP1.

Przygotowanie

WYDAJNOŚĆ:


Wydajność

 • reakcja na ogień: A 2, s 1, d 0
 • Ciężar objętościowy świeżej zaprawy, g/cm3 0,4 ± 5%
 • wartość deklarowana współczynnika przewodzenia
 • ciepła ?d , W/(mK), w temperaturze +10oC ? 0,07
 • wytrzymałość na ściskanie, MPa ? 0,40
 • więcej informacji

Jeśli chcesz, wykonamy dla Ciebie styrobeton Polytech, wystawiając certyfikat jakości.